Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

05-10-2020

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για πληροφορίες που αφορούν την ανακύκλωση.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ)     ypen.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΟΑΝ)     eoan.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)     wrm.ypeka.gr

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΔΟΕ)     edoe.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΑΗΗΕ)      fotokiklosi.gr     electrocycle.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     rebattery.gr     combatt.eu     sydesys.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     ecoelastika.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ     endiale.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)     aekkattikis.gr     anakem.gr     aanel.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ     ypeka.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΣΑΜΑ)     greekscrapmetal.gr     facebook

 

BUREAU OF INTERNATIONAL RECYCLING (BIR)     bir.org

INSTITUTE OF SCRAP RECYCLING INDUSTRIES (ISRI)     isri.org

EUROPEAN RECYCLING INDUSTRIES' CONFEDERATION (EuRIC)     euric.eu

EUROPEAN GROUP of AUTOMOTIVE RECYCLING ASSOCIATIONS (EGARA)     egaranet.org

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU), Δείτε όλα τα ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και τους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ     europa.eu

 

RECYCLING INTERMATIONAL     recyclinginternational.com